Hyresstöd i Andalucía

Grundare av Global
Accounting & Auditing S.L.

Schemalägg ett möte

Hyresstöd i Andalucía

Den Andalusiska regeringen har beslutat att utge hyresstöd för företagare med enskild firma, Autónomo, som uppfyller vissa krav enligt nedan. Stödbeloppet är på 900 €. För företagare inom sektorn för nattlig verksamhet och barnverksamhet är hyresstödet 1.200 €.

Bidraget är avsett att täcka hyreskostnader för den lokal där verksamheten bedrivs.

Krav

  • Verksamhet bedrivs med adress i Andalusien.
  • • Registrering i Seguridad Social senast från 14 mars, då larmtillståndet trädde i kraft samt vara registrerad minst 4 månader från dagen för ansökan om bidraget.
  • • Den beskattningsbara inkomsten 2019 får inte överstiga 41 357,74 euro för individuell beskattning eller 52 637,13 för sambeskattning.
  • • Egenföretagare, Autónomo, med SL-bolag (autónomos societarios) kan inte söka bidrag.
  • • Att företagaren är hyresgäst i de affärslokaler eller anläggningar där de bedriver sin verksamhet och att depositionen som erlagts har deponerats hos Andalusiska Regeringen.
  • • Om företagaren bedriver verksamhet i utrymme som är en del av sitt boende som så kan bidrag inte ges.

Övrigt

Ansökningar kan endast göras elektroniskt och det kan ta upp till två månader att få besked om bidrag beviljas eller inte. Den ansåkande måste underteckna ett dokument som intygar att kraven för bidrag är uppfyllda, speciellt kravet på att depositionen är deponerad hos Andalusiska regeringen. Beviljat bidrag sätts in på den sökandes bankkonto.

Vi på Global finns åter på kontoret! Vi ber dock alla besökande att fortsätta följa Regeringens riktlinjer. Använd munskydd när du är på kontoret, håll avstånd samt god handhygien. Detta för er och vår säkerhet.

Önskar ni hjälp med något av ovan nämnda, maila oss.