Grundare av Global
Accounting & Auditing S.L.

Boka tid för ett fysiskt eller virtuellt möte
 • Flytt till Spanien

  Med utflyttad menas en svensk som utvandrar, det vill säga permanent flyttar ut från Sverige till Spanien. Hur en person skall beskattas i detta fall avgörs först sedan skattemyndigheten bestämt personens skatterättsliga hemvist. Innan du flyttar till Spanien finns det en del saker som du bör tänka på Välkommen att kontakta Global Accounting så hjälper vi dig att hitta rätt i Spanien.
  Informationen i detta avsnitt bör användas som en vägledning och inte som en lagtext. För att vara säker på att få aktuella upplysningar, bör information inhämtas innan åtgärder vidtages.

 • Hur beskattas du i Sverige efter utflyttningen?

  Om du av den svenska skattemyndigheten har bedömts fylla kraven för att anses vara icke-resident i Sverige så är det ändå vissa inkomster och tillgångar som fortfarande kommer att beskattas i Sverige. I enlighet med dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien kan de svenska skattekraven reduceras. De inkomster och tillgångar som fortfarande blir beskattade i Sverige är sådana som har särskilt stark anknytning till Sverige. Ett exempel är försäljning eller uthyrning av sommarstuga i Sverige.
  Informationen i detta avsnitt bör användas som en vägledning och inte som en lagtext. För att vara säker på att få aktuella upplysningar, bör information inhämtas innan åtgärder vidtages.

 • NIE-nummer

  Ett NIE-nummer är ett spanskt personnummer som krävs för att kunna köpa bostad, jobba, starta eget, ärva enligt spanska skatteregler, med mera. NIE står för Número de Identificación de Extranjero och tillhandahålls av spanska myndigheter. För att kunna få ett NIE-nummer så ska du kunna visa att du har ett skäl till att behöva det. Om du vill vara säker på att du går till rätt väga då kan vi på Global Accounting hjälpa dig.
  Informationen i detta avsnitt bör användas som en vägledning och inte som en lagtext. För att vara säker på att få aktuella upplysningar, bör information inhämtas innan åtgärder vidtages.

 • Residencia

  Att ha residencia i Spanien innebär att nästan alla dina inkomster beskattas i Spanien. Om du uppfyller kraven för att vara resident, så anses du vara resident utan att ha ansökt om det. Om din vistelse är tänkt att vara en längre tid bör du anmäla att din vistelse är permanent och få residencia. I de flesta fall anser man att en 183 dagars vistelse per kalenderår i Spanien leder till residencia. I princip så betyder detta att man är resident och ska beskattas i Spanien. Det är ingen självklar regel, utan en riktlinje. Det är flera parametrar att ta hänsyn till än bara vistelsetiden i Spanien.
  Informationen i detta avsnitt bör användas som en vägledning och inte som en lagtext. För att vara säker på att få aktuella upplysningar, bör information inhämtas innan åtgärder vidtages.

 • Padrón eller empadronamiento - Inskrivning i kommun

  Padrón de Habitantes del Ayuntamiento När du flyttar in i en kommun ska man gå till kommunhuset och skriva in sig. Kommunen får bidrag från staten för alla som skriver in sig i kommunen. Dessa bidrag används till att dimensionera polis, sjukvård, vägar, sophämtning, skolor och annat som kommer kommuninvånarna tillgodo. Man kan även få rabatter på evenemang i kommunen, busskort, med mera. Registreringen är gratis. Detta har inget med Residencia att göra och informationen samkörs inte med några register.Du kan vara skriven i Sverige men ändå inneha padrón i den spanska kommunen där du bor.
  Informationen i detta avsnitt bör användas som en vägledning och inte som en lagtext. För att vara säker på att få aktuella upplysningar, bör information inhämtas innan åtgärder vidtages.

 • Försäkringskassa

  Om du i Sverige anmäler flytt till Spanien kommer du att skrivas ut ur den svenska försäkringskassan. Dvs du förlorar det skydd det innebär att tillhöra den svenska försäkringskassan. För att anslutas till den spanska försäkringskassan krävs att du exempelvis arbetar i ett spanskt företag, startar ett företag i Spanien eller uppbär svensk allmän pension (normalt tidigast vid 61 års ålder).
  Informationen i detta avsnitt bör användas som en vägledning och inte som en lagtext. För att vara säker på att få aktuella upplysningar, bör information inhämtas innan åtgärder vidtages.

 • Sjukvård i Spanien

  En viktig fråga som de flesta kan fundera över är sjukvård utanför Sverige. Innan man tar steget till att flytta eller pensionera sig utomlands vill man säkerställa att man har tillgång till sjukvård. I Spanien har du alltid tillgång till akut offentlig sjukvård med det blå EU kortet som försäkringskassan tillhandahåller. Om du tillhör den spanska försäkringskassan då har du rätt till all typ av offentlig sjukvård, vare sig det är planerad eller akut sjukvård. Du får då ett blått EU kort som du kan använda i Sverige för motsvarande behov. Som pensionär har du rätt att tillhöra två försäkringskassor samtidigt, det innebär att du kan få planerad offentlig sjukvård i Sverige och i Spanien. Du kan alltså själv välja vilket land du vill bli behandlad i. I Spanien kan du även köpa sjukvårdsförsäkring om du vill ha privat sjukvård. Inom den privata vården finns tillgång till svensktalande läkare och tandläkare.
  Informationen i detta avsnitt bör användas som en vägledning och inte som en lagtext. För att vara säker på att få aktuella upplysningar, bör information inhämtas innan åtgärder vidtages.

 • Att jobba i Spanien

  Det är en fri arbetsmarknad inom EU. Detta innebär att du som svensk medborgare inte behöver några tillstånd för att kunna arbeta i Spanien, med undantag för skyddade yrken som till exempel militär eller sjukvård.
  Informationen i detta avsnitt bör användas som en vägledning och inte som en lagtext. För att vara säker på att få aktuella upplysningar, bör information inhämtas innan åtgärder vidtages.

 • Körkort

  Det svenska körkortet är giltigt i Spanien till dess det går ut. Därefter byts det ut mot spanskt körkort. Det går inte att förnya körkortet i Sverige om man är resident i Spanien.
  Informationen i detta avsnitt bör användas som en vägledning och inte som en lagtext. För att vara säker på att få aktuella upplysningar, bör information inhämtas innan åtgärder vidtages.

Global Accounting är en
svenskägd spansk revisionsbyrå med
svensk- och spansktalande personal där
samtliga även pratar engelska.

Kontakta oss