Nyhetsbrev 1/2020

Grundare av Global
Accounting & Auditing S.L.

Schemalägg ett möte

Nyhetsbrev 1/2020

För er som var skattemässigt residenta i Spanien 2019

Det är dags att lämna in blankett 720 som är en information om de tillgångar ni har utanför Spanien som överstiger 50.000 euro. Informationen avser situationen den 31 december 2019 och ska presenteras för spanska skatteverket senast den 31 mars 2020. Tillgångarna utomlands delas upp i tre områden, likvida medel (bankmedel), värdepapper och fastigheter som du ägt per den 31 december 2019. Om någon av dessa tre grupper enskilt överstiger 50.000 € föreligger skyldighet att deklarera tillgången.

Har du exempelvis 20.000 euro på SEB i kontanter samt aktier i Sverige värda 35.000 euro behöver du inte presentera denna blankett. Däremot ska blanketten presenteras i de fall du exempelvis har 30.000 euro i kontanter på SEB samt 30 000 euro i kontanter på Swedbank. Det värde som ska informeras om i blanketten är tillgångarnas marknadsvärde.

Har du tidigare skickat in blankett 720 till spanska skatteverket ska du endast deklarera igen ifall det sammanlagda värdet av dina tillgångar i någon av de tre grupperna har stigit med minst 20 000 euro. Har du avyttrat någon tillgång ska du även uppge denna information genom blankett 720, trots att du redan har gjort det tidigare.

Blankett 720 har medfört stora diskussioner på grund av dess överväldigande och oproportionerliga sanktioner vid en underlåtenhet samt sen presentation av blanketten. Europeiska kommissionen har på grund av detta stämt Spanien vid EU-domstolen då de anser att sanktionera är diskriminerande samt oproportionerliga. Tills saken är avgjord gäller blankett 720.

Vi på Global Accounting kan sammanställa och presentera informationsblanketten till det spanska skatteverket, för er räkning. För att vi ska kunna göra detta behöver vi ha all dokumentation avseende era tillgångar senast den 10 mars.

Ni är välkomna att kontakta oss via mail eller komma på besök till vårt kontor.