Nyhetsbrev 2/2018

Grundare av Global
Accounting & Auditing S.L.

Schemalägg ett möte

Nyhetsbrev 2/2018

Två intressanta domar från Högsta Förvaltningsdomstolen om att vara skattskyldig i Sverige eller inte.

Den 30 maj 2018 kom två vägledande domar som avser stadigvarande vistelse. Bägge domarna avser Portugal men borde även stämma på Spanien.

Vilka är skattskyldiga i Sverige?

Det finns ett par olika grupper. Den ena är att personen stadigvarande vistas i Sverige och den andra gruppen är att personen har en väsentlig anknytning till Sverige.

Vad menas då med att personen stadigvarande vistas i Sverige?

Bland gemene man räknas nog det som att man helt enkelt bor i Sverige. Man har sin bostad i Sverige och man lever ett vanligt liv i Sverige. Självklart är man då skattskriven i Sverige.

Att ha väsentlig anknytning till Sverige
För den andra gruppen, att ha väsentlig anknytning till Sverige, tar man hänsyn till en mängd olika faktorer. Dessa läggs samman där vissa punkter är viktigare än andra. Bland de viktigare punkterna för att utröna om en person har väsentlig anknytning är innehav av permanentbostad i Sverige, om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige och om delar av familjen finns kvar i Sverige efter flytt. Punkter som normalt har mindre betydelse är om personen innehar fritidsbostad i Sverige, om personen äger börsnoterade värdepapper eller om personen har ett stort bankkonto i Sverige. Tänk på att aldrig skriva dig på fritidsbostaden. Den ger då normalt en väsentlig anknytning till Sverige. Det kan till och med vara så att om man övernattar i fritidsbostaden efter det att man sålt permanentbostaden men före utflyttningen så kan det ge fritidsbostaden en karaktär av permanentbostad.

Vad grundar sig domarna på?

Den ena domen gäller en person som ville veta om han stadigvarande vistas i Sverige om han efter flytt utomlands kommer att vara i Sverige från 1 maj – 30 september (dvs 5 månader) och dessutom tre veckor runt jul samt dessutom två besök om 4 dagar vardera. HFD har nu beslutat att en sådan längd och regelbundenhet på besöken ska ses som att han stadigvarande vistas i Sverige. Och han anses därmed som fullt ut skattskyldig i Sverige.

Den andra domen avser en person som efter flytt utomlands vistas i Sverige juniaugusti (dvs tre månader) samt dessutom gör kortare besök hos släkten i Sverige om ca 30 dagar per år.

I denna dom menar HFD att personen inte stadigvarande vistas i Sverige.

Sammanfattningsvis kan man fastslå att den svenska familjen som flyttar till Spanien och säljer sin svenska bostad och gör allt för att flytta ut från Sverige men som vill bo fem månader sammanhängande per år i Sverige inte kommer att anses som utflyttade. De blir fullt ut skattskyldiga i Sverige trots att man kanske bor längre tid i Spanien per år jämfört med tiden man bor i Sverige. Om Sverigevistelsen bara omfattar tre månader anses man inte stadigvarande bosatt i Sverige.

Vid eventuella frågor om detta är ni välkomna att höra av er till oss.

Vi vill också önska våra kunder en riktigt trevlig sommar!