Nyhetsbrev 3/2017

Grundare av Global
Accounting & Auditing S.L.

Schemalägg ett möte

Nyhetsbrev 3/2017

Ändrade regler för de som inte är residenta och hyr ut sin spanska bostad

Den som hyr ut sin bostad och inte är resident i Spanien, deklarerar för uthyrningen genom att redovisa kvartalets intäkter och kostnader i en deklaration som heter modell 210.

Reglerna har ändrats så att varje delägare ska upprätta en deklaration per hyresgäst. Hyresgästens namn och NIE-nummer, i de fall det finns, ska uppges på

deklarationsblanketten. Det är mycket viktigt att underlaget som ni skickar till oss på hyresgästerna är fullständiga för att vi ska kunna upprätta dessa deklarationer på rätt sätt.

Global Accounting Est. 1999 är en svenskägd spansk revisionsbyrå med svensk-och spansktalande personal där samtliga även pratar engelska.

Vi jobbar med både spansk och svensk redovisning, skattefrågor, testamente, löner, köpa bostad, och mycket mer!

Vilket land behöver du hjälp med?