Nyhetsbrev 3/2019

Grundare av Global
Accounting & Auditing S.L.

Schemalägg ett möte

Nyhetsbrev 3/2019

Information till alla som uppbär svensk pension eller svensk lön

Riksdagen har beslutat att den som från Sverige uppbär pension eller lön oberoende var i välden man bor ska få en månatlig kontrolluppgift. Den årliga kontrolluppgiften kommer fr o m i år att försvinna och kontrolluppgifterna från januari 2019 blir månatliga.

Det gäller att hålla reda på alla kontrolluppgifter. Det är inte ovanligt att en svensk boende i Spanien har pension från tre olika försäkringsbolag. Då blir det 36 kontrolluppgifter att hålla reda på inför deklarationen som ska lämnas våren 2020. Det kommer att finnas en rutin på skatteverkets hemsida där man ska kunna följa de olika månatliga kontrolluppgifterna och där ska man också kunna få ett sammandrag.