Nyhetsbrev 3/2020

Grundare av Global
Accounting & Auditing S.L.

Schemalägg ett möte

Nyhetsbrev 3/2020

För dig som är skatteresident i Spanien – dags att deklarera 2019 års inkomster

Det är snart dags att upprätta skattedeklarationen för inkomståret 2019. Är du skatteresident i Spanien ska du deklarera alla dina inkomster både i och utanför Spanien. Deklarationsperioden är den 1 maj – 30 juni.

Viktigt att komma ihåg är att man numera inte får kontrolluppgifter från Sverige utan man måste istället söka upp dessa kontrolluppgifter själv och vidarebefordra till oss. Kontrolluppgifter hittar ni på utbetalarnas webbsidor.

För att hjälpa er med deklarationen behöver vi uppgifter om pensioner, aktieutdelningar, värdepappersaffärer, ränteinkomster, löneinkomster, styrelsearvoden och eventuellt övriga inkomster. Vi behöver även veta till vilket bankkonto ni vill ha eventuell återbetald skatt, som betalats i Sverige, samt från vilket bankkonto i Spanien den spanska skatten ska dras ifrån.

Snittkursen för valutaomvandlingen mellan kronor och euro är 10.5891 kronor. Det vill säga att 1 euro motsvarar 10.5891 kronor.

Ni är redan nu välkomna att skicka all dokumentation till oss via mail eller genom att besöka vårt kontor.