Nyhetsbrev 4/2020

Grundare av Global
Accounting & Auditing S.L.

Schemalägg ett möte

Nyhetsbrev 4/2020

Framtidsfullmakt – en ny lag som finns i Sverige sedan 3 år

För tre år sedan fick Sverige en ny lag som handlar om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en fullmakt som en person (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktsinnehavaren) att företräda fullmaktsgivaren i de fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande varaktigt inte längre kan ta hand om sina ekonomiska och personliga angelägenheter.

Förutsättningar för att upprätta en framtidsfullmakt

• Fullmaktsgivaren måste ha fyllt 18 år för att få upprätta en framtidsfullmakt

• Fullmakten måste vara skriftlig

• Underskriften måste bevittnas av två vittnen som ska vara närvarande när fullmakten undertecknas

• En framtidsfullmakt kan inte göras oåterkallelig

• Den borde endast gälla i Sverige även om det inte framgår av lagtexten att så är fallet

Det är fullmaktsinnehavaren som bedömer när fullmakten ska träda i kraft. Fullmaktsgivaren kan i fullmakten bestämma att en granskare ska utses. Denna ska granska fullmaktsinnehavarens verksamhet. Granskaren kan kräva att få en redovisning från fullmaktsinnehavaren.

När en framtidsfullmakt upprättats får personen själv välja vem som ska företräda henne eller honom. Om en framtidsfullmakt inte har upprättats kan myndigheterna utse en god man som handhar den sjukes förvaltning i de fall man inte kan ta vara på sig själv. Fördelen med en framtidsfullmakt är att man själv får bestämma vem som ska förvalta ens egendom. En god man kan den sjuke inte styra över.

Vill du ha hjälp med att upprätta en fullmakt så hör av dig till oss på Global Accounting.

Välkommen att ringa, maila eller besök gärna vårt kontor.