Nyhetsbrev 5/2020

Grundare av Global
Accounting & Auditing S.L.

Schemalägg ett möte

Nyhetsbrev 5/2020

Agencia Tributaria (spanska skatteverket) – utför intensivare kontroller

Det spanska skatteverket har intensifierat sina kontroller gällande avdragsgilla kostnader i bolag och enskilda firmor. Allt som tas upp som kostnader ska vara väl dokumenterat, inte bara med officiella fakturor.

– Generellt ska samtliga kostnader ha en direkt koppling till verksamheten.

– Vid representation ska bland annat anges kund/projekt och vilka som deltagit.

– Bensinfakturor ska vara verifierade med destination, antal km och i vilket ärende. Det räcker alltså inte att enbart lämna ett bensinkvitto.

Alternativ till bensinfakturor är att ta ut kilometerersättning, f.n. 0,19 €/km (skattefritt), och som underlag föra körjournal innehållande samtliga uppgifter enligt ovan. Vi har tagit fram en mall som ni gärna kan använda.

Finns inte erforderliga underlag riskerar avdragen att bli ogiltiga vid en skatterevision.

Har du frågor om detta eller något annat som rör din verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss på Global Accounting.