Nyhetsbrev 6/2019

Grundare av Global
Accounting & Auditing S.L.

Schemalägg ett möte

Nyhetsbrev 6/2019

Dags att deklarera för dig som är resident i Spanien

Det är tjugonde året som vi på Global Accounting hjälper svenskar att deklarera sina inkomster i Spanien. Du som är resident i Spanien ska för inkomståret 2018 deklarera alla dina inkomster som du haft i hela världen. Den spanska deklarationen lämnas in under perioden maj-juni 2019. Som inkomst av tjänst tar du upp t ex pensioner, löner, styrelsearvoden. Under inkomst av kapital tar du upp ränteinkomster, utdelningar, aktieförsäljningar (såväl med vinst som med förlust), uthyrningsinkomster samt beräknad fiktiv inkomst från fritidsbostad samt vinst eller förlust vid avyttring av bostad.

Mot inkomster får man göra avdrag för vissa kostnader. Dessa avdrag avser främst kostnader för hemmavarande barn, hemmavarande pensionerade föräldrar, familjemedlems handikapp, räntor och amorteringar på bostad under vissa förutsättningar, erlagd hyra även det under vissa förutsättningar. Makar får fritt avgöra om de vill sär- eller sambeskattas.

Du som vill ha hjälp från oss på Global Accounting kan maila allt underlag eller boka in ett möte. Helst senast den 30 april.

Om du får restskatt ska antingen 100 % av restskatten vara betald senast den 30 juni eller 60 % senast den 30 juni och resterande 40 % senast den 7 november. Du får själv avgöra vilken av dessa två betalningar du vill välja. För dig som uppburit svensk pension som har SINK-beskattats kan vi se till att du får tillbaka delar av SINK-skatten från Sverige.

För dig som deklarerar för första gången som resident i Spanien behövs en firma digital. Kontakta oss så beställer vi det till dig.

Behöver du hjälp med din svenska deklarationer står vi gärna till tjänst med det också.