Skattelättnader i Andalucía

Grundare av Global
Accounting & Auditing S.L.

Schemalägg ett möte

Skattelättnader i Andalucía

Juanma Moreno, Andalusiens president, har bekräftat nya skattelättnader för Andalucía.

Förmögenhetsskatten tas bort från inkomstår 2022, men deklarationer skall fortfarande göras med 100% skatteavdrag. Detta gäller för både residenta och icke residenta personer. Än så länge så är det enbart Madrid och Andalucía som tagit bort denna skatt.

Inkomstskatten har också reducerats i Andalucía med några procent enheter.

Tillsammans med tidigare införda skattelättnader, till exempel vid överlåtelse av egendom, arvs- och gåvoskatt, vill regeringen göra Andalucía ekonomiskt attraktivt för att locka fler invånare.

 

Mer kan ni läsa på BOJA 182 publicerad 21 september 2022.