Grundare av Global
Accounting & Auditing S.L.

Boka tid för ett fysiskt eller virtuellt möte

Flytta till Spanien

Innan du flyttar till Spanien finns det en del saker som du bör tänka på. Det gäller dig som vill börja arbeta i Spanien, om du flyttar ensam eller med hela familjen. Så länge du och familjen är EU-medborgare är det fritt att flytta till och arbeta i Spanien på kort eller lång sikt. Familjen kan hyra eller köpa bostad, arbeta eller starta företag i Spanien och att låta barnen gå i skola.

NIE-nummer

Om du vill arbeta, starta företag eller köpa en bostad måste du ha ett spanskt personnummer (NIE). Detta erhålls via Nationalpolisen i Spanien alternativt söks det hos spansk ambassad/konsulat i Sverige. Ansökningsformulär och giltigt pass i original ska tas med. En mindre avgift betalas.

Residencia

Om din vistelse är tänkt att vara en längre tid bör du anmäla att din vistelse är permanent och få residencia. Ansökan om Residencia görs personligen hos Nationalpolisen på orten. Observera att residencia har inget med skattskyldighet att göra. För detta gäller andra regler.

Padrón eller empadronamiento – Inskrivning i kommun

Padrón de Habitantes del Ayuntamiento

När du flyttar in i en kommun ska man gå till kommunhuset och skriva in sig. Kommunen får bidrag från staten för alla som skriver in sig i kommunen. Dessa bidrag används till att dimensionera polis, sjukvård, vägar, sophämtning, skolor och annat som kommer kommuninvånarna tillgodo. Man kan även få rabatter på evenemang i kommunen, busskort m m. Registreringen är gratis.Detta har inget med Residencia att göra och informationen samkörs inte med några register. Du kan vara skriven i Sverige (inte vara resident i Spanien) och inneha padrón i den kommun där du bor.

Försäkringskassa

Om du i Sverige anmäler flytt till Spanien kommer du att skrivas ut ur den svenska försäkringskassan. Dvs du förlorar det skydd det innebär att tillhöra den svenska försäkringskassan. Har du barn kommer du att förlora rätten till barnbidrag. För att bli inskriven i den spanska försäkringskassan måste du arbeta i ett spanskt företag, starta ett företag i Spanien eller uppbära svensk allmän pension (normalt tidigast vid 61 års ålder). Tillhör du inte någon av de nämnda kategorierna behöver du en privat sjukförsäkring.

Sjukvård i Spanien

Sjukvård kan vara offentlig eller privat. Den offentliga vården är gratis. Inom den privata vården finns tillgång till svensktalande läkare och tandläkare.

Att hyra en bostad

I Spanien är det ganska lätt att hitta hyresobjekt. Hyran brukar gälla månadsvis och betalas i förskott. Det är vanligt att betala en deposition på en eller två månadshyror. De flesta hyreskontrakt gäller antingen ett par månader eller upp till 11 månader. Det är vanligt att hyresgästen betalar sin förbrukning av el och vatten förutom själva hyran.

Att arbeta i Spanien

Att vara anställd i Spanien fungerar i princip på samma sätt som i Sverige. Arbetstiden är 8 timmar som kan vara uppdelad i för- och eftermiddagspass eller arbete utan uppehåll för siesta. Löner ska enligt lag betalas ut senast den 5:e i månaden efter inarbetad lön. Sociala avgifter ligger i ungefär samma nivå som i Sverige.

Körkort

Det svenska körkortet är giltigt i Spanien till dess det går ut. Därefter byts det ut mot spanskt körkort. Det går inte att förnya körkortet i Sverige om man är resident i Spanien.

Global Accounting är en
svenskägd spansk revisionsbyrå med
svensk- och spansktalande personal där
samtliga även pratar engelska.

Kontakta oss